Smicrornis brevirostris

Acanthiza nana, Yellow Thornbill and Smicrornis brevirostris Weebill
Weebil (on right) and yellow Thornbill (on left). Photograph: A. Leishman